වික්ෂනරි:දවසේ වචනය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

වික්ෂනරියේ දවසේ වචනය

අද දවසේ වචනය[සංස්කරණය]

දවසේ වචනය   නොවැම්බර් 1
නොවැම්බර් නා
  1. (සිංහල) ග්‍රෙගරි දින දසුන අනුව අවුරුද්දේ එකලොස්වන මාසයයි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed


අනාගත දවසට වදන්[සංස්කරණය]

ඔබටත් දවසේ වචනය යෝජනා කළ හැකිය


පැරණි දවසේ වදන්[සංස්කරණය]

සංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුව[සංස්කරණය]

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=වික්ෂනරි:දවසේ_වචනය&oldid=17256" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි