වික්ෂනරි:දවසේ වචනය

Wiktionary වෙතින්

වික්ෂනරියේ දවසේ වචනය

අද දවසේ වචනය[සංස්කරණය]

දවසේ වචනය   අප්‍රේල් 16
එන්ජිම නා
  1. (සිංහල) දී ඇති යෙදවුමකින් කිසියම් ආකාරයක ප්‍රතිදානයක් නිපදවන යාන්ත්‍රික උපාංගයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed


අනාගත දවසට වදන්[සංස්කරණය]

ඔබටත් දවසේ වචනය යෝජනා කළ හැකිය


පැරණි දවසේ වදන්[සංස්කරණය]

සංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුව[සංස්කරණය]

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=වික්ෂනරි:දවසේ_වචනය&oldid=17256" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි