සමානාර්ථ

Wiktionary වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

සිංහල


සමානාර්ථ යනු සමාන + අර්ථ යන පද දෙකෙහි එකතුවෙන් සෑදුන වචනයකි. එක සමාන අර්ථයන් ඇති හෝ එක සමාන අරුත් ඇති හෝ එක සමාන තේරුම ඇති යන්න මෙහි අදහසයය. විරුද්ධාර්ථ යනු මෙහි විරුද්ධ පදය වේ.

උදාහරණ:
අම්මා = මව, මාතා
තාත්තා = පියා, පිතා

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=සමානාර්ථ&oldid=13064" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි