සැකිල්ල:rfdef/documentation

Wiktionary වෙතින්
Documentation for සැකිල්ල:rfdef. [edit]
This page contains usage information, categories, interwiki links and other content describing the template.

භාවිතය[සංස්කරණය]

When one is unable to supply a satisfactory definition oneself, one should use “{{rfdef|lang|comment}}” to request that some other editor do so; this should be placed on a definition line after any {{label}} or similar tag that may be relevant. When using this template, consider starting a discussion about it at the වික්ෂනරි:කෝපි කඩේ.

This may be used to request a definition for a sense not yet given; in this case one should place it on a new definition line and should use the comment parameter to indicate what one knows about the missing sense, unless the {{label}} or other tag supplies sufficient information. (Citations are helpful too. If you have no information to add at all, please use WT:REE instead to request the entry.)

සිංහල පදයක් සඳහා ({{rfdef|si}}) භාවිතා වූ විට, වෙනස් පෙළක් දිස්වනු ඇත:

මෙම පදය අර්ථ දක්වා නොමැත. කරුණාකර අර්ථ දැක්වීමක් ලබා දී, {{rfdef}} කෙතය ඉවත් කරන්න.

පැරාමිති[සංස්කරණය]

|1= (required)
The language code of the term needing definition. See Wiktionary:List of languages.
|2=
An optional comment, for future editors. (It is not currently displayed anywhere.)
|sort=
The sort key for the page; rarely needs to be specified.
|nocat=1
Disable categorization of this page.

This template adds the page to the following category (where LANG is the language whose code is specified using |1=):

මේවාත් බලන්න[සංස්කරණය]

  • {{rfe}} (request for etymology), for etymologies.
  • {{rfclarify}} to clarify definitions if the gloss is ambiguous or otherwise underspecified.
  • {{rfeq}} (request for equivalent) to request a better, more direct සිංහල translation in definitions.


"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:rfdef/documentation&oldid=35091" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි