නා

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


  • මල් පිපෙන ශාක වර්ගයකි.
  • ශ්රී ලංකාවෙහි ජාතික පුෂ්පයයි.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=නා&oldid=17619" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි