ප්‍රවර්ගය:අබුගිඩා

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=අබුගිඩා

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=අබුගිඩා

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » අක්ෂර ක්‍රම සියල්ල » වර්ගය අනුව අක්ෂරක්‍රම » අබුගිඩා

Scripts whose symbols represent consonant and vowel combinations. Symbols representing the same consonant combined with different vowels are for the most part similar in form.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 5 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 5 වේ.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:අබුගිඩා&oldid=33351" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි