ප්‍රවර්ගය:මරාථි භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
මරාථි භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
මරාථි භාෂාව edition of Wiktionary
mr.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about මරාථි භාෂාව
Marathi language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to මරාථි භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
මරාථි භාෂාව
Considerations
Considerations
මරාථි භාෂාව considerations
Wiktionary:About මරාථි
Reference templates (0)
Bibliography
Entry
Entry
මරාථි භාෂාව entry
මරාථි
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=මරාථි භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=මරාථි භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය මරාථි භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි in India.

මරාථිබස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameමරාථි
Language codemr
Language family Southern Indo-Aryan භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
Transliteration
module
WikidataQ1571


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 5 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 5 වේ.

 

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:මරාථි_භාෂාව&oldid=76665" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි