ප්‍රවර්ගය:ස්පාඤ්ඤ භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ස්පාඤ්ඤ භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
ස්පාඤ්ඤ භාෂාව edition of Wiktionary
es.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about ස්පාඤ්ඤ භාෂාව
Spanish language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to ස්පාඤ්ඤ භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
ස්පාඤ්ඤ භාෂාව
Considerations
Considerations
ස්පාඤ්ඤ භාෂාව considerations
Wiktionary:About ස්පාඤ්ඤ
Reference templates (0)
Entry
Entry
ස්පාඤ්ඤ භාෂාව entry
ස්පාඤ්ඤ
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=ස්පාඤ්ඤ භාෂාව

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=ස්පාඤ්ඤ භාෂාව

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » ස්පාඤ්ඤ

මෙය ස්පාඤ්ඤ භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, the Canary Islands, චිලී, Colombia, Costa Rica, Cuba, the Dominican Republic, Ecuador, Equatorial Guinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, the Philippines, Puerto Rico, Paraguay, Peru, Spain, Uruguay, the United States, Venezuela, සහ Western Sahara තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි.

ස්පාඤ්ඤ බස පිළිබඳ තොරතුරු:

Edit language data
Canonical nameස්පාඤ්ඤ
Aliases
  • Castilian
Varieties
  • Amazonian Spanish
    • Amazonic Spanish
  • Loreto-Ucayali Spanish
Language codees
Language family West Iberian
Ancestors
Scripts
WikidataQ1321

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 6 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 6 වේ.

"ස්පාඤ්ඤ භාෂාව" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 10 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 10 ද වෙති.