ප්‍රවර්ගය:ස්පාඤ්ඤ භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
ස්පාඤ්ඤ භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
ස්පාඤ්ඤ භාෂාව edition of Wiktionary
es.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about ස්පාඤ්ඤ භාෂාව
Spanish language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to ස්පාඤ්ඤ භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
ස්පාඤ්ඤ භාෂාව
Considerations
Considerations
ස්පාඤ්ඤ භාෂාව considerations
Wiktionary:About ස්පාඤ්ඤ
Reference templates (0)
Bibliography
Entry
Entry
ස්පාඤ්ඤ භාෂාව entry
ස්පාඤ්ඤ
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=ස්පාඤ්ඤ භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=ස්පාඤ්ඤ භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය ස්පාඤ්ඤ භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි in Argentina, Belize, Bolivia, බ්‍රසීලය, the Canary Islands, චිලී, Colombia, Costa Rica, කියුබාව, the Dominican Republic, Ecuador, Equatorial Guinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, the Philippines, Puerto Rico, Paraguay, Peru, Spain, Uruguay, යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස්, Venezuela, and Western Sahara.

ස්පාඤ්ඤබස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameස්පාඤ්ඤ
Aliases
  • Castilian
Varieties
  • Amazonian Spanish
    • Amazonic Spanish
  • Loreto-Ucayali Spanish
Language codees
Language family West Iberian භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
WikidataQ1321


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 8 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 8 වේ.

"ස්පාඤ්ඤ භාෂාව" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 10 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 10 ද වෙති.