ප්‍රවර්ගය:Ladin භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Ladin භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
Ladin භාෂාව edition of Wiktionary
None.
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about Ladin භාෂාව
Ladin language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to Ladin භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
None.
Considerations
Considerations
Ladin භාෂාව considerations
Wiktionary:About Ladin
Reference templates (0)
Bibliography
Entry
Entry
Ladin භාෂාව entry
Ladin
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=Ladin භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=Ladin භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය Ladin භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි in Italy.

Ladinබස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameLadin
Language codelld
Language family Rhaeto-Romance භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
WikidataQ36202


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 3 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 3 වේ.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Ladin_භාෂාව&oldid=39264" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි