ප්‍රවර්ගය:Nepali භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Nepali භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
Nepali භාෂාව edition of Wiktionary
ne.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about Nepali භාෂාව
Nepali language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to Nepali භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
Nepali භාෂාව
Considerations
Considerations
Nepali භාෂාව considerations
Wiktionary:About Nepali
Reference templates (0)
Bibliography
Entry
Entry
Nepali භාෂාව entry
Nepali
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=Nepali භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=Nepali භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය Nepali භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි in Nepal, Bhutan, India, and Myanmar.

Nepaliබස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameNepali
Aliases
  • Nepalese
Varieties
  • Palpa
Language codene
Language family Pahari භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
Transliteration
module
WikidataQ33823


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 4 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 4 වේ.

 

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Nepali_භාෂාව&oldid=38715" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි