ප්‍රවර්ගය:Old Japanese භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
මේවාත් බලන්න: Category:Japanese language
Old Japanese භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
Old Japanese භාෂාව edition of Wiktionary
None.
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about Old Japanese භාෂාව
Old Japanese
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to Old Japanese භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
None.
Considerations
Considerations
Old Japanese භාෂාව considerations
Wiktionary:About Old Japanese
Reference templates (0)
Bibliography
Entry
Entry
Old Japanese භාෂාව entry
Old Japanese
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=Old Japanese භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=Old Japanese භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය Old Japanese භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය an extinct language that was formerly spoken in ජපානය.

Old Japaneseබස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameOld Japanese
Language codeojp
Language family Japonic භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
Sortkey
module
Module:Jpan-sortkey
WikidataQ5736700


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 3 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 3 වේ.

 

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Old_Japanese_භාෂාව&oldid=30569" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි