සතිය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සිංහල


නාම පදය[සංස්කරණය]

සතිය

  1. අඛණ්ඩව දින හතක ඕනෑම කාල පරිච්ඡේදයක්.
  2. ඉරිදා හෝ සඳුදා සිට ආරම්භ වන දින හතක කාල සීමාවක්.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=සතිය&oldid=19258" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි