සතිය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නාම පදය

සතිය

  1. අඛණ්ඩව දින හතක ඕනෑම කාල පරිච්ඡේදයක්.
  2. ඉරිදා හෝ සඳුදා සිට ආරම්භ වන දින හතක කාල සීමාවක්.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=සතිය&oldid=19258" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි