සයිප්‍රසය

Wiktionary වෙතින්
සිංහල


සිංහල[සංස්කරණය]

සිංහල විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ලිපියක් ඇත:
Wikipedia
 Cyprus, London on විකිපීඩියාව

නිරුක්තිය[සංස්කරණය]

(මෙම නිරුක්ති අයිතමය නොපවතියි හෝ අසම්පූර්ණ වේ. එය දියුණු කිරීම, නො එසේ නම් නිරුක්ති ලේඛනාගාරය වෙත ගොස් එය පිළිබඳ සාකච්ඡාවට සහභාගී වීම සඳහා කාරුණික වන්න.)

ස්ංඥා නාමය[සංස්කරණය]

සයිප්‍රසය (sayiprasaya)

  1. A දූපත, a සහ, a රට in the Mediterranean Sea between the regions Europe and Middle East. Official name: Republic of Cyprus
  2. A suburban area of Beckton, borough of Newham, Greater London, England, named after the Mediterranean island (OS grid ref TQ4380).

ආශ්‍රිත පද[සංස්කරණය]

පරිවර්තන[සංස්කරණය]

නාම පදය[සංස්කරණය]

සයිප්‍රසය (sayiprasaya) (බහුවචනය -)

  1. (historical, textiles) A thin, translucent, usually black fabric, a kind of crape.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=සයිප්‍රසය&oldid=34748" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි