උදවු:පටුන

Wiktionary වෙතින්
(උදවු:Contents වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
සුචිය උදව් පටුන
මෙය උදවු සූචියයි..


හැඳින්වීම[සංස්කරණය]

සබැඳුම විස්තරය
වික්ෂනරිය ගැන කෙටි හැඳින්වීමක් වික්ෂනරි පිළිබඳව කුඩා හැඳිවීමක් සහිතව විස්තරයක් ඇතුළත් පිටුවකි
නිතර විමසන ප්‍රශ්ණ(නිවිප්‍ර) නිතර විමසන ප්‍රශ්ණ ඇතුළත් පිටුවකි.

සංස්කරණය[සංස්කරණය]

සබැඳුම විස්තරය
පිටුවක් සංස්කරණය කිරීම පිටුවක් සංස්කරණය කිරීම පිළිබඳ මූලික තොරතුරු.
වැලිපිල්ල ඔබේ පරීක්ෂණ කටයුතු කිරීම සඳහා වෙන්වුනු ස්ථානයයි.
නව පිටුවක් ආරම්භ කිරීම ඔබේ පළමු පිටුව පටන් ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ උදව්.
නිර්වචන ලිවීම නිර්වචන ලිවීම පිළිබඳ උදව්.
Criteria for inclusion Describes the standard criteria for adding new words.
Entry layout explained Describes the standard layout for Wiktionary definition pages (see the simple example).
Help:Internal links Where in a page to put a link to another entry.
සාකච්ඡා පිටු සාකච්ඡා පිටු භාවිතා කරන ආකාරය.
විද්‍යුත් තැපෑලක් යැවීම වෙනත් පරිශීලකයකුට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් ලිපියක් යවන ආකාරය.

වික්ෂනරිය[සංස්කරණය]

සබැඳුම විස්තරය
උච්චාරණය උච්චාරණය හා අදාළ ශ්‍රව්‍ය ගොනු සම්බන්ධව
Creating a Wikisaurus entry Creating a thesaurus page.
ලිපියක් මකා දැමීමට හෝ ශුද්ධ පවිත්‍ර කිරීමට යෝජනා කිරීම ලිපියක් මකා දැමීමට හෝ ශුද්ධ පවිත්‍ර කිරීමට යෝජනා කරනා අකාරය
Inflection templates Using templates to indicate inflection.
Reconstructed terms Dealing with reconstructed terms such as Indo-European roots.
Interacting with humans Dealing with communications issues, should they arise.
Creating a template Creating a template
Language inflection bot Running a language inflection bot using Python framework

අනෙකුත්[සංස්කරණය]

සබැඳුම විස්තරය
Editing Detailed help on editing pages.
නාම අවකාශයන් නාම අවකාශයන්
සැකිලි Predefined content inserted using code snippets.
Showing the contents of one page within another page
Transwiki Moving content from one wiki to another.
කෙටි යෙදුම් වික්ෂනරිය තුල යොදා ගන්නා කෙටි යෙදුම්වල තේරුම ඇතුලත්ය.
විකිමීඩියා විකිමීඩියා යනු කුමක්ද?
වචනයක සැකිල්ල වචනයක සැකිල්ල
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=උදවු:පටුන&oldid=37999" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි