ප්‍රවර්ගය:ඉංග්‍රීසි 2-syllable words

Wiktionary වෙතින්
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » ඉංග්‍රීසි » Terms by lexical property » Terms by phonemic property » Words by number of syllables » 2

ඉංග්‍රීසි words that are pronounced in 2 syllables.


"ඉංග්‍රීසි 2-syllable words" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 31 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 31 ද වෙති.