ප්‍රවර්ගය:ග්‍රීක භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » ග්‍රීක

මෙය ග්‍රීක භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය ග්‍රීසිය, the Caucasus, සයිප්‍රසය, and ඕස්ට්‍රේලියාව තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි.

ග්‍රීක බස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameග්‍රීක
Aliases
  • Modern Greek
  • Neo-Hellenic
Language codeel
Language family Hellenic භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
Transliteration
module
WikidataQ9129


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 3 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 3 වේ.

"ග්‍රීක භාෂාව" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 8 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 8 ද වෙති.