ප්‍රවර්ගය:ග්‍රීක භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ග්‍රීක භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
ග්‍රීක භාෂාව edition of Wiktionary
el.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about ග්‍රීක භාෂාව
Greek language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to ග්‍රීක භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
ග්‍රීක භාෂාව
Considerations
Considerations
ග්‍රීක භාෂාව considerations
Wiktionary:About ග්‍රීක
Reference templates (0)
Entry
Entry
ග්‍රීක භාෂාව entry
ග්‍රීක
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=ග්‍රීක භාෂාව

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=ග්‍රීක භාෂාව

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » ග්‍රීක

මෙය ග්‍රීක භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය ග්‍රීසිය, the Caucasus, සයිප්‍රසය, and ඕස්ට්‍රේලියාව තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි.

ග්‍රීක බස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameග්‍රීක
Aliases
  • Modern Greek
  • Neo-Hellenic
Language codeel
Language family Hellenic
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
Transliteration
module
WikidataQ9129

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 2 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 2 වේ.

"ග්‍රීක භාෂාව" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 8 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 8 ද වෙති.