ප්‍රවර්ගය:හින්දි භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
හින්දි භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
හින්දි භාෂාව edition of Wiktionary
hi.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about හින්දි භාෂාව
Hindi
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to හින්දි භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
Hindi
Considerations
Considerations
හින්දි භාෂාව considerations
Wiktionary:About හින්දි
Reference templates (1)
Bibliography
Entry
Entry
හින්දි භාෂාව entry
හින්දි
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=හින්දි භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=හින්දි භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය හින්දි භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි in ඉන්දියාව and ෆීජී.

හින්දිබස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameහින්දි
Other names
  • Hindavi
Language codehi
Language family Hindustani භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
Transliteration
module
WikidataQ1568


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 7 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 7 වේ.

 

"හින්දි භාෂාව" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 2 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 2 ද වෙති.