ප්‍රවර්ගය:පාලි භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
පාලි භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
පාලි භාෂාව edition of Wiktionary
pi.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about පාලි භාෂාව
Pali
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to පාලි භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
පාලි භාෂාව
Considerations
Considerations
පාලි භාෂාව considerations
Wiktionary:About පාලි
Reference templates (0)
Entry
Entry
පාලි භාෂාව entry
පාලි
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=පාලි භාෂාව

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=පාලි භාෂාව

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » පාලි

මෙය පාලි භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය කාම්බෝජය, ඉන්දියාව, මියන්මාරය, ශ්‍රී ලංකාව, සහ තායිලන්තය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි.

පාලි බස පිළිබඳ තොරතුරු:

Edit language data
Canonical nameපාලි
Language codepi
Language family Middle Indo-Aryan
Ancestors
Scripts
Transliteration
module
WikidataQ36727

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 2 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 2 වේ.

 

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:පාලි_භාෂාව&oldid=26783" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි